Filarkiv


FSD Mailer v.1.0
FSD Mailer v.1.0

FSD Mailer

Är ett PHP-skript som ReklamSmedjan erbjuder kostnadsfritt. Det kan användas på en vanlig webbsida för att skicka data från ett HTML-formulär via SMTP med autentisering.

FSD Mailer är konfigurerat för att användas på FS Datas mejlservrar. Men kan med enkla medel anpassas för att anväsdas även på andra SMTP-mejlservrar.

Ladda ner filen ”fsd_mailer.zip” och packa upp den på din dator.
Alla instruktioner finns i manualen som ligger i mappen.

Ladda ner för Mac: DMGfsd_mailer.dmg

Ladda ner för Windows: zip-arkivfsd_mailer.zip

FSD Mailer Exempel
Exempel på hur det kan se ut på din webbsida.